ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > PROJEKTY > Zodpovedné a udržateľné podnikanie

Projekt "Dnes študenti a študentky, zajtra lídri a líderky zodpovedného a udržateľného podnikania" 

 

SlovakAid pod číslom SAMRS/2022/RV/1/4  
Termín realizácie: 01. 09. 2022 – 31. 01. 2024
Realizátor: HEKIMA, o. z. v partnerstve so ŠIOV
  

Projekt s názvom „Dnes študenti a študentky, zajtra lídri a líderky zodpovedného a udržateľného podnikania“ podporený z prostriedkov SlovakAid a realizuje ho HEKIMA, o. z. v partnerstve so ŠIOV.

Ciele projektu:

- Vytvorenie osnov predmetu Cvičná firma so zapracovaním tém zodpovedná a udržateľná firma

- Vytvorenie metodickej príručky

- 2 školenia učiteľov a učiteliek

- Ocenenia cvičných firiem – Integrácia udržateľného a zodpovedného podnikania do celkového hodnotenia cvičných firiem

- Stánok a sprievodné aktivity na 2 veľtrhoch cvičných firiem

- Prednášky kenskej hosťky na školách

- Diskusia na 2 veľtrhoch cvičných firiem