ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Publikácie k predmetu CF

Newsletter

Publikácie k predmetu cvičná firma 

Cvičné firmy na slovenských školách pracujú od roku 1992 a v tomto roku oslavujú 25 rokov rovnako ako naša Slovenská republika.

Kvalita práce v cvičnej firme v mnohom závisí od materiálno-technického vybavenia pracoviska cvičnej firmy. Súčasťou tohto vybavenia sú aj vhodné učebné pomôcky a materiály. V rámci rozširovania siete cvičných firiem sme sa  snažili uľahčiť prácu učiteľa – lektora cvičnej firmy aj tým, že sme písali učebnice, učebné texty, metodické pokyny, príručky a iné materiály.
 

Viskupičová, A., a kol.: Cvičné firmy na stredných školách. Bratislava: ŠIOV v rámci programu Phare, 1999

Baránek, M., a kol.: Nemčina nielen na veľtrhy cvičných firiem. Bratislava: ŠIOV v rámci programu Phare, 1999

Horecká, G., a kol.: Cvičná firma - most medzi teóriou a praxou. Bratislava: Nadácia učňovského školstva, 2002

Velichová, Ľ.: Didaktika cvičnej firmy pre absolventov. Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2006

Horecká, G. a kol.: Cvičná firma pre absolventov. Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2006

Baránek, M.: Minimálne štandardy kvality cvičnej firmy a minimálne štandardy kvality zamestnanca cvičnej firmy. Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2006

Horecká, G. a kol.: Štandardizovaný nadnárodný modul predmetu „Cvičná firma pre absolventov“. Bratislava: ŠIOV, 2007

Horecká, G. a kol.: Príklady dobrej praxe cvičnej firmy. Bratislava: ŠIOV, 2020

Horecká, G. a kol.: Kurikulum cvičnej firmy na medzinárodnom základe. Spolufinancované z programu EÚ Erasmus+, 2020

Lišková, M. a Madarászová, A.: Cvičná firma 2.0 - zodpovedné a inovatívne podnikanie. Bratislava: HEKIMA, 2023

 

Budeme veľmi radi, keď nám budete posielať námety na učebné texty a materiály k problematike cvičná firma, ktoré by pomohli zvýšiť kvalitu Vašej práce a zlepšiť Vaše pracovné podmienky.