ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Seminár "Cvičná firma 2.0" - 13. 09. 2023, Košice  

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor „finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže“, pripravuje prezenčný seminár pre učiteľov so zameraním na výučbu predmetu cvičná firma. Seminár je určený začínajúcim ale aj pokročilým učiteľom stredných škôl so zameraním na odbornú  problematiku výučby predmetu cvičná firma. 

Termín:  13. september 2023 od 09:00 do 16:00

Miesto:   Obchodná akadémia Watsonova, Watsonova 1942, 040 12 Košice


Program:  

09:00 – 09:05   Otvorenie. Ing. Gabriela Horecká, SCCF - ŠIOV

09:05 – 09:45   Cvičná firma, projekty SCCF a PEN Worldwide. Ing. Gabriela Horecká, SCCF - ŠIOV

09:45 – 10:25   Úrady, registrácia, veľtrhy. Mgr. Marta Marušincová, SCCF - ŠIOV

10:25 – 11:05   Banka CF, zahraničné platby, PEN registrácie. Mgr. Marta Marušincová, SCCF - ŠIOV

11:05 – 11:45   Marketing CF, PEN Worldwide - Marketplace. Ing. Gabriela Horeckám, SCCF - ŠIOV

11:45 – 12:15   Prestávka

12:15 – 14:00   Zodpovedná a inovatívna cvičná firma.  Osnova predmetu "Cvičná firma 2023". Ivana Uličná, MSc, Hekima

14:00 – 15:45   Zakladanie inovatívnej cvičnej firmy v cirkulárnej ekonomike:  Predstavenie a otestovanie učebného nástroja. Ivana Uličná, MSc, Hekima

15:45 – 16:00   Diskusia a záver
 

POZVÁNKA


 

Seminár "Cvičná firma 2.0" - 31. 08. 2023, Bratislava  

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor „finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže“, pripravuje prezenčný seminár pre učiteľov so zameraním na výučbu predmetu cvičná firma. Seminár je určený začínajúcim ale aj pokročilým učiteľom stredných škôl so zameraním na odbornú  problematiku výučby predmetu cvičná firma.

Téma:   Cvičná firma doma i v zahraničí, SCCF a PEN Worldwide

Termín:     31. august 2023 od 09:30 do 14:00

Miesto:     Štátny inštitút odborného vzdelávania, Stromová 9, 837 63 Bratislava 

Lektori:  Gabriela Horecká  - ŠIOV, Marta Marušincová - ŠIOV, Daniel Ňarjaš - ŠIOV, Ivana Kerestúrová – Ekonomická univerzita v Bratislave, HEKIMA

Program:  

09:00 – 09:05   Otvorenie. (Ing. Gabriela Horecká)

09:05 – 09:45   SCCF, cvičná firma, projekty CF a PEN Worldwide,  (Ing. Gabriela Horecká)

09:45 – 10:25   Úrady, registrácia, veľtrhy. (Mgr. Marta Marušincová)

10:25 – 11:05   Banka CF, zahraničné platby, PEN Worldwide - registrácie. (Ing. Daniel Ňarjaš)

11:05 – 11:45   Marketing CF, PEN Worldwide - Marketplace. (Ing. Ivana Kerestúrová, PhD.)

11:45 – 12:15   Prestávka

12:15 – 14:00   Zodpovedná a inovatívna cvičná firma: Predstavenie aktualizovaných vyučovacích osnov a novej učebnice. Ivana Uličná, MSc, Hekima

14:00 – 15:45   Zakladanie inovatívnej cvičnej firmy v cirkulárnej ekonomikePredstavenie a otestovanie učebného nástroja. Ivana Uličná, MSc, Hekima

15:45 – 16:00   Diskusia a záver
 

POZVÁNKA
                     

 

Seminár "Podnikateľské vzdelávanie cestou cvičnej firmy doma i v zahraničí, PEN Worldwide" - 27. 06. 2023  

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor „finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže“, pripravuje online seminár pre učiteľov so zameraním na výučbu predmetu cvičná firma. Seminár je určený začínajúcim ale aj pokročilým učiteľom stredných škôl so zameraním na odbornú  problematiku výučby predmetu cvičná firma.

Téma:   Podnikateľské vzdelávanie cestou cvičnej firmy doma i v zahraničí, PEN Worldwide

Termín:     27. jún 2023 od 11:00 do 14:45

Miesto:     Online cez MS Teams

Lektori:  Gabriela Horecká  - ŠIOV, Marta Marušincová - ŠIOV, Daniel Ňarjaš - ŠIOV, Victoria Hädler - PEN Worldwide, Česká republika, Scott Mitchell - PEN Worldwide, Kanada                                

Program:  

11:00 – 11:15   Otvorenie. Predstavenie účastníkov. (Ing. Gabriela Horecká)

11:15 – 11:45   SCCF, cvičná firma, projekty CF a PEN Worldwide. (Ing. Gabriela Horecká)

11:45 – 12:15   Úrady, registrácia, veľtrhy. (Mgr. Marta Marušincová)

12:25 – 12:55   Banka CF, úvery, zahraničné platby. (Ing. Daniel Ňarjaš)

13:00 – 14:00   PEN Worldwide, Marketplace, IT Ticketing system; Certification. (Scott Mitchell a Victoria Hädler)

14:00 – 14:45   Diskusia a záver

 

VIDEO záznam zo seminára si môžete stiahnúť na TOMTO ODKAZE    


 

Seminár "Finančná gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie cestou cvičnej firmy" - 25. 08. 2022

Termín: 25. augusta 2022

Miesto: ŠIOV, Stromová 9, Bratislava

Lektori:

Ing. Gabriela Horecká  ̶  ŠIOV

Mgr. Marta Marušincová  ̶  ŠIOV

Ing. Daniel Ňarjaš  ̶  ŠIOV

PhDr. Ivana Kerestúrová, PhD.  ̶  Obchodná akadémia I. Karvaša, Bratislava

doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.  ̶  Ekonomická univerzita v Bratislave
 

Program:

09:00 – 09:15   Otvorenie. Predstavenie účastníkov. (Ing. Gabriela Horecká)

09:15 – 09:45   SCCF a cvičná firma. Pozitíva a negatíva pandémie  na CF. (Ing. Gabriela Horecká)

09:45 – 10:15   Úrady, registrácia. Veľtrhy. (Mgr. Marta Marušincová)

10:15 – 10:45   Banka CF, úvery, zahraničné platby. Marketplace - Trhovisko CF. (Ing. Daniel Ňarjaš)

10:45 – 11:15   Marketing, online a sociálne siete v prostredí CF. (PhDr. Ivana Kerestúrová, PhD.)

11:15 – 11:45   Moderácia elektronických prezentácií CF. (doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.)

11:45 – 12:00   Diskusia a záver.

 

 

Online seminár "Cesta cvičnej firmy" zo dňa 6. júla 2021

Prednášajúci sa venovali odbornej problematike výučby predmetu cvičná firma a z toho dôvodu je zaujímavý pre začínajúcich aj pokročilých učiteľov cvičných firiem.


VIDEO záznam zo seminára si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Program:

09:00 – 09:15    Otvorenie. Predstavenie účastníkov. (Ing. Gabriela Horecká)

09:15 – 09:45    Skúsenosti SCCF. Cvičná firma v online svete. (Ing. Gabriela Horecká)

09:45 – 10:15    Úrady, registrácia, veľtrhy. (Mgr. Marta Marušincová)

10:15 – 10:45    Centrobanka, úvery, zahraničné platby. (Ing. Daniel Ňarjaš)

10:45 – 11:15    Cvičná firma v školskej praxi. (Ing. Peter Országh)

11:15 – 11:45     Analýza chýb z online súťaží cvičných firiem. (doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.)

11:45 – 12:00    Diskusia a záver

 

 

Seminár pre učiteľov cvičných firiem "Nové trendy v predmete cvičná firma" - 03.07.2019


Seminár učiteľov cvičných firiem s názvom „Nové trendy v predmete cvičná firma“ sa uskutočnil dňa 03. júla 2019
 


Miesto: ŠIOV, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava-Koliba

Program:

09:00 – 09:15   Otvorenie/Ing. Gabriela Horecká
09:15 – 10:00   Nové trendy v predmete Cvičná firma a v EUROPEN-PEN International / Ing. Gabriela   Horecká
10:05 – 10:50   Veľtrhy. Úrady SCCF. Online prihlasovanie / Mgr. Marta Marušincová
11:00 – 11:45   Centrobanka pri SCCF. Úvery. Platby do a zo zahraničia (praktická úkážka) / Ing. Daniel Ňarjaš
12:30 – 14:00   Konflikty v cvičnej firme a ich riešenie / doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.
14:05 – 15:00   Diskusia a záver