ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Aktuality

Kontraktačné dni a veľtrhy cvičných firiem na Slovensku v roku 2017

11.12.2017
Kontraktačné dni a regionálne veľtrhy cvičných firiem (ďalej len CF) ponúkajú žiakom stredných odborných škôl možnosť preveriť alebo nadobudnúť podnikateľské, odborné, personálne ale aj sociálne zručnosti.

Zážitok obchodovať tvárou v tvár zákazníkovi, konkurencii, reálnemu podnikateľovi ale aj ďalším návštevníkom je doslovne v rámci Komenského výroku „škola hrou“ alebo stále častejšie používanému výroku „learning by doing“ čiže „učenie sa prácou“.

Počas kontraktačných dní a regionálnych veľtrhov sa realizujú súťaže CF, takisto ako v rámci medzinárodných veľtrhov cvičných firiem, v kategóriách ako katalóg, stánok, logo, slogan, podnikateľský zámer a tiež v rámci elektronických prezentácií.  Víťazi jednotlivých kategórií postupujú, po schválení na škole, na medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovenska, z ktorého je krok k úspechu na podobných podujatiach na európskej aj svetovej úrovni. Cvičné firmy v rámci kontraktačných dní rozvíjajú podnikateľské aktivity, prezentujú svoj „biznis“ a motivujú ďalších žiakov k aktivitám tohto podnikateľského vzdelávania.

Myšlienka zaviesť kontraktačné dni CF sa zrodila z dôvodu, že nie všetky CF, ktoré by aj veľmi chceli, sa môžu zúčastniť celoslovenského medzinárodného veľtrhu CF či už z kapacitných alebo finančných dôvodov.

Cieľom kontraktačných dní a regionálnych veľtrhov CF je umožniť čo najväčšiemu počtu podnikateľov a zamestnancov, teda žiakov CF, vyskúšať si a získať na nečisto podnikateľské zručnosti a zlepšiť finančnú gramotnosť.

Nultý „kontraktačný deň CF“ zrealizovala OA Račianska – Bratislava. Podporovať putovné regionálne kontraktačné dni CF minimálne pre územie západného, stredného a východného Slovenska sa rozhodli učitelia a zástupcovia Slovenského centra cvičných firiem (ďalej len SCCF)  na 12. multiplikačnom seminári učiteľov CF dňa 16. apríla 2008.

V tomto roku prvé kontraktačné dni CF pripravila Spojená škola, Nivy 2, Šaľa  8. februára 2017 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Šali. Zúčastnilo sa ho 23 cvičných firiem. Dve cvičné firmy boli zo susedných Čiech, zo Sokolova.

Druhý v poradí sa uskutočnil kontraktačný deň pre východ Slovenska takisto 8. februára 2017 na Obchodnej akadémii Murgašova 94, Poprad. Štrnásť cvičných firiem a dve študentské spoločnosti mali možnosť overiť si svoje marketingové zručnosti pri predaji produktov, estetické cítenie a nápaditosť pri tvorení obchodných priestorov na OA Poprad.

Tretí kontraktačný deň CF v poradí zorganizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania (ďalej len ŠIOV)  v rámci Burzy príležitosti dňa 2. marca 2017 v priestoroch Kunsthalle v Košiciach.  Bolo to jedinečné podujatie určené na motiváciu žiakov, prezentáciu škôl a ich úspešnú spoluprácu so zamestnávateľmi.

Podujatie pripravil ŠIOV v rámci projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“, financovaného prostredníctvom Švajčiarskeho finančného. Na podujatí sa prezentovalo 36 stredných odborných škôl a návštevníkmi boli žiaci končiacich ročníkov základných škôl. Práve táto možnosť interaktívnou formou priblížila profil škôl a ponúkané študijné odbory. Stredné odborné školy, na ktorých sa vyučuje cvičná firma, využili aj možnosť predstavenia tejto formy vzdelávania v rámci stánkov 13 cvičných firiem.

V poradí štvrtý kontraktačný deň cvičných firiem v roku 2017 zrealizovala Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom v estrádnej sále a priľahlých priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom. Bol to už 21. regionálny veľtrh cvičných firiem a zároveň pre stredné Slovensko 9. kontraktačný deň pre cvičné firmy z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Uskutočnil sa 6. apríla 2017. Na podujatí sa zúčastnilo 23 cvičných firiem z 15 škôl Banskobystrického, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja.

Do aktivít „kontraktačné dni CF“ môžeme zaradiť aj účasť CF na výstave Mladý tvorca v dňoch 26.- 28. apríla 2017 v priestoroch Agrokomplexu v Nitre. V spolupráci s MH SR sme tým zabezpečili po prvý raz prezentáciu podnikateľského vzdelávania cestou cvičných firiem na tomto populárnom podujatí. Na výstavu sme pozvali 5 CF z košického, prešovského a banskobystrického kraja. Okrem piatich vybraných CF vystavovali a prezentovali prácu cvičnej firmy v rámci výstavných stánkov aj školy z Nitry, Šale, Šurian a Levíc.

Posledný kontraktačný deň CF v kalendárnom roku 2017 v poradí sa uskutočnil na Mikuláša, 6. decembra 2017 na OA Sereď. Na tejto škole to bol už 4. kontraktačný deň cvičných firiem.

Od ôsmej  hodiny ráno pripravovalo 17 cvičných firiem svoje prezentačné priestory. Na akcii sa zúčastnili aj dve CF z Rakúska z prihraničného mesta Gänserndorf.

Vyvrcholením kontraktačných dní a regionálnych veľtrhov CF je účasť na celoslovenskom medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem.

Tento rok sa netradične uskutočnil v rámci jubilejného 15. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4, ktorý zrealizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania v úzkej spolupráci s Obchodnou akadémiou, Watsonova 61, Košice v dňoch 19. – 20. októbra 2017 v Spoločenskom pavilóne, Trieda SNP 61 v Košiciach. Na tohtoročnom veľtrhu sa predstavilo 50 cvičných firiem a z toho 8 zo zahraničia – 6 z Čiech a 2 z Poľska. Účasť cvičných firiem bola limitovaná a preto ani nemohla byť vyššia i keď záujem bol. Podujatie slávnostne otvorili  Ing. Peter Országh, riaditeľ Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice a JUDr. Ing. Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Na otvorení boli vzácni hostia ako  Dr. Lajos Sárosi, konzul MR v Košiciach, Generálny konzulát MR v Košiciach; Ing. Jana Palková, člen predstavenstva, VSD, a.s. Košice; doc. Ing. Ľudmila Velichová PhD., katedra pedagogiky, NHF,EUBA v Bratislave; Ing. Oľga Budinská, SPN – Mladé letá; Ing. Gabriela Horecká a Mgr. Marta Marušincová, SCCF, špecializované pracovisko ŠIOV.

Súčasťou Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem boli samozrejme súťaže cvičných firiem, na ktorých sa hodnotil imidž stánku, najlepší reprezentant/ka, elektronické prezentácie, katalóg, logo, slogan a absolútny víťaz všetkých hodnotených kategórií CF. Novou súťažou, na ktorú sa prihlásilo 21 zúčastnených CF, bola súťaž „60 sekúnd - Elevator pitch“.

Priamo na veľtrhu sme tiež vyhodnotili v poradí už 6. ročník súťaže SCCF s názvom „Najlepší podnikateľský zámer“.  SCCF, špecializované pracovisko ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásilo šiesty ročník  súťaže 2. februára 2017. Do finále postúpili štyri podnikateľské zámery z pätnástich prihlásených. O konečnom poradí finalistov rozhodla špeciálna hodnotiaca komisia za účasti zástupcov SCCF, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovak Business Agency. Semifinalisti prezentovali svoje víťazné projekty na seminári „Prezentácia víťazov súťaže Najlepší podnikateľský zámer“ v Spoločenskom pavilóne v druhý deň veľtrhu 20. októbra 2017, kedy boli aj ocenení v rámci vyhodnotenia súťaží CF na 15. MVCF krajín V4.

Podnikateľské vzdelávanie cestou  cvičných firiem je natoľko zaujímavé, že si školy v priebehu školského roka v rámci dní otvorených dverí organizujú aj vlastné kontraktačné dni, kde prezentujú ich prácu a prepojenie na prax.

Úroveň všetkých podujatí cvičných firiem v roku 2017 bola na vysokej úrovni a prítomní podnikatelia – partneri cvičných firiem, rodičia a široká verejnosť potvrdili, že podnikateľské vzdelávanie cestou cvičných firiem má zmysel. Učenie sa praxou je skvelou prípravou na reálny život.


<< späť