ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > Súťaž o najlepší podnikteľský zámer

8. ročník celoslovenskej súťaže "Najlepší podnikateľský zámer"

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor Finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlasujú ôsmy ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“.

Obsah a termíny súťaže:
–   Žiaci cvičnej firmy môžu poslať podnikateľské zámery, ktoré by nemali byť totožné s jej predmetom podnikania do 15. júna 2020.
–   Päť najzaujímavejších podnikateľských zámerov posunieme do 30. septembra 2020 do užšieho výberu.

Kritériá hodnotenia:
originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra PZ opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu

Podmienky súťaže:
–    Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci cvičných firiem jednotlivo alebo maximálne trojčlenné autorské tímy  (uviesť mená autora/autorov).
–   Podnikateľský zámer treba predložiť v písomnej podobe v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne desať strán A4. Pri spracovaní podnikateľského zámeru je vhodné aplikovať štandardnú štruktúru podnikateľského plánu (základné informácie o podnikateľskom subjekte, sídlo, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, finančný plán, personálny plán, SWOT analýza, zhrnutie v anglickom jazyku). Formát „dokument MS Word“, písmo „Times New Roman“, veľkosť písma „12“, riadkovanie „1,5“.
–   Podnikateľský zámer požadujeme poslať elektronicky na adresu sccf@siov.sk a v predmete správy uviesť „Najlepší podnikateľský zámer“ za školský rok 2019/2020

Vyhodnotenie súťaže:
–  Súťaž bude hodnotená odbornou komisiou a bodové hodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach SCCF www.siov.sk a www.sccf.sk.
–   Záverečné vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov súťaže bude na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2020.

 

V Bratislave 10. decembra 2019         

                                                                                                                                           Slovenské centrum cvičných firiem